Bedre mad til alle

Vi arbejder for at styrke madkulturen i Danmark gennem almennyttige og kommercielle projekter.