Bæredygtighed

Der er bred enighed om, at vi er nødt til at prioritere bæredygtighed, hvis vi skal passe på kloden og de mennesker, der bor på den. Det betyder, at maden skal være klima- og miljøvenlig, men også sund, kulturelt acceptabel og økonomisk tilgængelig.

Madkulturen arbejder for at fremme en bæredygtig madkultur, der imødekommer danskernes kulturelle traditioner, økonomiske råderum, vilje og tid samt praktiske kompetenceniveau.

På den måde sikrer vi, at de indsatser, vi laver, ikke bare lyder flotte, men rent faktisk kan realiseres i en dansk hverdag og skabe den forandring, der er brug for.

Hvad mener vi, når vi taler om bæredygtighed?

Bæredygtighed kan have forskellige betydninger, alt efter hvem man spørger. I Madkulturen arbejder vi ud fra en bæredygtighedsforståelse, der rummer hensyn til både klima og miljø, dyrevelfærd, sundhed og sociale forhold.

Når Madkulturens indsatser fokuserer på ét parameter, f.eks. klima, er det således ikke på bekostning af de øvrige parametre.  

Bæredygtighed i projekter

Vores indsatsområder