Skolemad

Børn og unge skal klædes på til at tage sig af sig selv, hinanden og kloden gennem maden i skolen. 

Madens rolle i skolen

Madkulturen arbejder målrettet med grundskolen som arena for at give alle børn og unge – uanset baggrund – interesse for mad og mod på madlavning.

Nogle skoler gør allerede en stor indsats, men over en bred kam lader madens rolle i skolen meget tilbage at ønske. Adgangen til god skolemad er sporadisk. Lærerne i madkundskab efterlyser tid, uddannelse og midler til undervisningen. Der mangler madfaglig inspiration fra omverdenen. Og langt fra alle skoler har en politik for gode spisepauser.

Ligesom mad favner mange aspekter af vores hverdagsliv, skal en stærk madkultur i skolen afspejle sig rigtig mange steder i et skoleliv. Så kan maden i skolen for alvor bidrage til at bygge bro – mellem mennesker, mellem fagene, til livsvigtige praksisfag uden for skolen og til et voksenliv, hvor mange flere skal være i stand til at tage sig godt af sig selv, hinanden og kloden gennem maden.

Derfor udvikler Madkulturen viden og en bred vifte af indsatser, der styrker madens rolle i skolen.

Alle børn i Danmark bruger 2.000 dage i skolen i løbet af ti års skolegang.

Hver af de dage er en mulighed for gode måltidsoplevelser og vigtig maddannelse, der er fælles for alle på tværs af sociale og kulturelle forskelle.

Projekter og indsatser

Follow a manual added link

Styrkelse af madkundskabsfaget

Madkulturen har i mange år arbejdet for at styrke madkundskabsfaget og elevernes maddannelse.

Vi udvikler undervisningsmateriale til madkundskab og tværfaglige forløb og udbyder kurser til de lærere, der underviser i madkundskab.

Derudover har vi udarbejdet en stor rapport, som kortlægger madkundskabsfagets nuværende betingelser.

Læs rapporten her

Madtanken om maden i skolen

Madkulturen samlede i 2022 en tænketank bestående af 24 eksperter og praktikere, som drøftede, hvordan vi med konkrete løsninger kan løfte madens rolle i skolen – og dermed bidrage til en stærk madkultur i næste generation.

Se resultatet af Madtankens arbejde her:

Madtanken om maden i skolen

Madkulturen samlede i 2022 en tænketank bestående af 24 eksperter og praktikere, som drøftede, hvordan vi med konkrete løsninger kan løfte madens rolle i skolen – og dermed bidrage til en stærk madkultur i næste generation.

Se resultatet af Madtankens arbejde her:

Follow a manual added link

Styrkelse af madkundskabsfaget

Madkulturen har i mange år arbejdet for at styrke madkundskabsfaget og elevernes maddannelse.

Vi udvikler undervisningsmateriale til madkundskab og tværfaglige forløb og udbyder kurser til de lærere, der underviser i madkundskab.

Derudover har vi udarbejdet en stor rapport, som kortlægger madkundskabsfagets nuværende betingelser.

Læs rapporten her

Undervisningsmateriale

Madkulturen har i samarbejde med forskellige partnere gennem årene udviklet en lang række undervisningsmaterialer som led i skræddersyede undervisningsforløb.

Se eksempler ↓

Vores indsatsområder