Social velfærd

Mad og måltider handler ikke kun om at indtage det rette antal kalorier. At lave mad og spise den sammen med andre er en social aktivitet, der kan samle mennesker og skabe fællesskaber på tværs af kultur, generation og social status.

Det fællesskab og den stolthed, det giver at lave mad sammen og lave mad til andre, har enorm betydning for den enkeltes mulighed for at få et godt liv. 

I Madkulturen mener vi derfor, at mad og måltider har potentiale til at løse nogle af de store samfundsudfordringer i Danmark, f.eks. i relation til sundhed og ensomhed. 

Det skyldes ikke mindst, at alle kan være med, unge som gamle. I modsætning til at blive en del af det lokale fodboldhold kræver madlavning hverken boldøje, særligt udstyr eller fysik.  

Projekter med socialt fokus

Vores indsatsområder