Analyse & research

Fundamentet i Madkulturen er viden. Vi udvikler løsninger, som er baseret på viden om madkulturen i Danmark og gør os klogere på, hvad der virker i praksis.

Madkulturens indsatser er baseret på viden og gennemføres med det formål at opnå viden om, hvilke koncepter der virker i praksis. Vi designer derfor projekter, analyser og evalueringer således, at den viden, der skabes, er troværdig og anvendelig i praksis.

Gennem vores årlige undersøgelse af danskernes madkultur har vi en omfattende basisviden om danskernes madlavning, råvarer og måltider. Derudover gennemfører vi analyser i forbindelse med konkrete projekter, som vi også dokumenterer og evaluerer, så vi hele tiden bliver klogere og kan rådgive vores samarbejdspartnere på et kvalificeret grundlag.

Vi undersøger alt fra skoleelevers madpakker til ældres opfattelse af den mad, de får leveret udefra. Det gør vi gennem både kvalitative og kvantitative metoder såsom:

  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Observationer
  • Interview
  • Fokusgrupper
  • Workshops

Desuden holder vi os opdaterede på den nyeste forskning i forskellige aspekter af madkultur.

Her har vi bidraget med viden

Vores kompetencer