Projektstyring

Madkulturen udvikler, fundraiser og gennemfører projekter i samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere og skræddersyr altid projekter, så de passer til den praksis, de skal udspille sig i.

Madkulturen har stor erfaring med udvikling og fundraising såvel som planlægning, organisering og eksekvering af projekter inden for uddannelse, erhverv, offentlige køkkener, forbrug osv. i samarbejde med offentlige såvel som private og civile samarbejdspartnere. 

Vi kan lede og facilitere projekter fra start til slut eller bidrage med delopgaver.  

  • Research og analyse af de behov, projektet skal imødekomme
  • Konceptudvikling og fokusering
  • Fundraising
  • Gennemførelse i praksis
  • Kommunikation til relevante interessenter
  • Opfølgning og evaluering

I Madkulturen vægter vi, at projekterne skal kunne realiseres og forankres i en konkret virkelighed. Det er nemlig forudsætningen for, at de kan skabe den ønskede forandring. Derfor skræddersyr vi altid projekterne, så de passer til den praksis, de skal udspille sig i.  

Fundraising er en essentiel del af ethvert projektarbejde. Vi søger typisk finansiering sammen med vores samarbejdspartnere. Vi har et detaljeret kendskab til fonde og kompetencer til at udforme ansøgninger såvel som afrapporteringer af konkrete projekter.

Her har vi stået for projektstyring

Vores kompetencer