Undervisningsforløb

Madkulturens undervisningsforløb smitter med begejstring for mad. Vi skaber interesse for mad ved at involvere eleverne og give dem succesoplevelser frem for løftede pegefingre.

Madkulturen har siden sin start arbejdet for at styrke madkundskabsfaget i skolen og maddannelsen hos den fremtidige generation. Vi har i den forbindelse udviklet og afholdt en lang række undervisningsforløb.

Vi tilrettelægger undervisningsforløbene, så de indfrier læringsmålene for det pågældende fag eller tværfaglige område, samtidig med at de er tilpasset den praktiske virkelighed ude på skolerne. Desuden er undervisningsforløbene oftest understøttet af trykte såvel som digitale materialer.

Vi har stor erfaring med bl.a. eksperimenterede madkundskabsforløb, hvor eleverne udfordrer sig selv ved at afprøve nye smage og råvarer, tværfaglige undervisningsforløb, der kombinerer madkundskab med andre fag, samt forløb med skolehaver og åben skole.

Derudover laver vi kurser til lærere, der underviser i madkundskab, og som mangler redskaber til at koble teori og praksis i deres undervisning.

Her har vi haft undervisningsforløb

Vores kompetencer