Mad Aktion – efteruddannelse for madkundskabslærere

Hvad er Mad Aktion?

Mad Aktion er en efteruddannelse til dig, der underviser i madkundskab som valgfag, og som gerne vil blive endnu bedre til det!

Måske synes du – som mange andre madkundskabslærere – at det er svært at koble teori og praksis i din undervisning? Det kan også være, du finder den eksperimenterende, problemorienterede og medbestemmende fagdidaktik, der knytter sig til valgfaget, udfordrende? Eller måske er du usikker på at føre dine madkundskabselever til prøve?

Alt det bliver du bedre til på Mad Aktion!

Uddannelsen er tilrettelagt som et aktionslæringsforløb. Det betyder, at dele af uddannelsen foregår i selve din undervisning, hvor du skal eksperimentere, afprøve og reflektere over egen undervisningspraksis. Derudover vil du møde din lokale landmand eller producent, og så skal du på Fagfestival i Madkundskab.

Mad Aktion udvikles og gennemføres i samarbejde mellem Madkulturen og professionshøjskolerne KP, UCL, UCN, UCSYD, VIA UC og PH Absalon. Udannelsen er støttet af A.P. Møller Fonden.

Hvad kræver det at deltage?

Alle, der underviser eller gerne vil undervise i madkundskab som valgfag i udskolingen på en folkeskole, kan deltage på Mad Aktion.

Uddannelsen er gratis*.

Som deltager på Mad Aktion skal du deltage i følgende:

  • 3 uddannelsesdage på din nærmeste professionshøjskole
  • 2 webinarer á to timer
  • 1 uddannelsesdag på din egen skole med gæstelærer
  • 1 Fagfestival i Madkundskab på din nærmeste professionshøjskole
  • Arbejde i egen undervisningspraksis.

*der vil dog være udgifter for skolen til transport og vikardækning.

Obs! Mad Aktion er en efteruddannelse, der er støttet af Folkeskoledonationen, og henvender sig derfor udelukkende til lærere, der underviser i Folkeskolen.

Uddannelsens opbygning

Mad Aktion er struktureret som et aktionslæringsforløb, som lægger op til afprøvning i og refleksion over egen undervisningspraksis gennem hele uddannelsen. Mad Aktion er derfor en kombination af undervisning på professionshøjskole og udvikling af egen undervisning.

Mad Aktion er en 1-årig efteruddannelse fordelt over syv moduler i løbet af et skoleår. Uddannelsen udbydes hvert år over en treårig periode med et nyt kompetenceområde i fokus hvert år. Fokus på kompetenceområdet Madlavning er gennemgående for uddannelsen på alle tre år.

  • Skoleåret 2023/24: Mad & Sundhed og Madlavning
  • Skoleåret 2024/25: Fødevarebevidsthed og Madlavning
  • Skoleåret 2025/26: Måltider & madkultur og Madlavning

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding foregår via professionshøjskolernes tilmeldingssystem for kurser og efteruddannelse. Klik på din lokale professionshøjskole herunder for at komme videre til tilmeldingsmodulet. Det er gratis at deltage på Mad Aktion, men skolen skal selv dække udgifter til transport og vikar.

Vi opfordrer til, at mindst to lærere fra samme skole tilmelder sig efteruddannelsen. Det er dog ikke et krav at være mere end én lærer repræsenteret pr. skole.

Tilmelding sker hvert forår forud for det kommende skoleår. Du kan efter eget valg deltage i flere skoleår i træk.