Madkamp – for et styrket madkundskab

Om Madkamp

Madkamp kæmper for at styrke madkundskabsfagets position på skoleskemaet i grundskolen. Madkundskab, der bringer hoved, hænder og sanser i spil. Madkundskab, der giver rum for forskellighed og mangfoldighed, bygger bro mellem skole, hjem og samfund og sætter børn bedre i stand til at træffe begrundede valg i forhold til fødevarer og livsstil generelt.

Vil du rustes til den problemorienterede, eksperimenterende og innovative madkundskabsundervisning, som fagmål og eksamenskrav kalder på?

Så skriv dig op til at kontaktes, når den et-årige efteruddannelse Mad Aktion med fokus på et  kompetenceområde, skiftende mellem Mad og Sundhed, Fødevarebevidsthed  og Måltid og Madkultur begynder!

Årets tema 2022/23

I år er temaet for Madkamp Alverdens bælgfrugter. I forløbet skal eleverne stifte bekendtskab med bælgfrugter og få en indsigt i, hvilken betydning de har – ikke kun i den danske madkultur, men også i udenlandske madkulturer. De skal bl.a. lære om:

 • Hvad bælgfrugter er, hvad de indeholder af næringsstoffer, og hvorfor vi i disse år er optaget af at spise flere bælgfrugter til hverdag.
 • Hvordan bælgfrugter anvendes i maden forskellige steder i verden, og hvordan de både historisk og nutidigt har været og stadig er en del af alverdens madkulturer.

Forløbet er opbygget med en naturlig progression inden for det eksperimenterende og innovative, hvor eleverne gradvis vil opleve en større autonomi i forhold til selv at udvikle produkter og retter i takt med, at deres viden og færdigheder inden for alverdens bælgfrugter øges.

Madkamps opbygning

Madkamp udvikler undervisningsmateriale, udbyder regionale lærerkurser og madkundskabsfestivaler samt afholder DM i Madkundskab.

Herunder kan du læse mere om forløbets enkelte dele, finde tilmeldingslinks og hente årets materiale ↓

I samarbejde med lektorer og undervisere fra landets seks professionshøjskoler KP, UCL, UCN, UC SYD, VIA UC og PH Absalon udvikler og lancerer Madkamp hvert år nyt undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i en eksperimenterende, innovativ og medbestemmende tilgang til undervisningen i madkundskab.

Materialet er altid gratis og frit tilgængeligt og skal ses som inspiration til madkundskabslærerne. Det er desuden årets undervisningsmateriale, der danner grundlag for årets Madkundskabsfestivaler og konkurrencen DM i Madkundskab.

I år er temaet for undervisningsmaterialet Alverdens bælgfrugter. I forløbet skal eleverne stifte bekendtskab med bælgfrugter og få en indsigt i, hvilken betydning de har – ikke kun i den danske madkultur, men også i udenlandske madkulturer. De skal bl.a. lære om:

 • Hvad bælgfrugter er, hvad de indeholder af næringsstoffer, og hvorfor vi i disse år er optaget af at spise flere bælgfrugter til hverdag.
 • Hvordan bælgfrugter anvendes i maden forskellige steder i verden, og hvordan de både historisk og nutidigt har været og stadig er en del af alverdens madkulturer.

Forløbet er opbygget med en naturlig progression inden for det eksperimenterende og innovative, hvor eleverne gradvis vil opleve en større autonomi i forhold til selv at udvikle produkter og retter i takt med, at deres viden og færdigheder inden for alverdens bælgfrugter øges.

Som noget nyt ligger det dynamiske undervisningsmateriale frit tilgængeligt på Gyldendals madkundskabsportal:

Vision

Madkamps vision er:

 • At alle der underviser i madkundskab, skal være uddannede til det.
 • Undervisning i madkundskab fra 4.-9. klasse.

fdag

safWF

fdag

Metode

Madkamps fagdidaktiske tilgang er:

 • innovativ
 • eksperimenterende
 • medbestemmende

En tilgang som motiverer skoleelever til at interessere sig for, og dyrke glæden ved, mad og måltider.

fdag

fdag

Resultater

Madkamp har siden 2012:

 • Udviklet 10 unikke undervisningsmaterialer.
 • Givet mere end 1.281 lærere et kompetenceløft.
 • Gavnet mere end 25.740 elever gennem Madkamps undervisningsforløb.
 • Bidraget til, at madkundskab har opnået prøvefagsstatus.

Kontakt

Rasmus Dalsgaard

Programleder