Madtanken 2023

Tænketankens medlemmer er en samling af eksperter, praktikere og meningsdannere, som er optagede af at skabe sociale forandringer på tværs af kulturer, generationer og social status. De inviteres i 2023 til at undersøge, hvordan maden i endnu højere grad og i bredere omfang kan bruges til at forebygge fysisk og mental mistrivsel blandt børn og unge.

Hvad er tanken?

Mistrivslen i Danmark er massiv. Hvor ca. 8% af den danske befolkning i 2017 viste tegn på svær ensomhed, dokumenterer Sundhedsprofilen fra 2021 en stigning til 12%, hvilket svarer til 1 ud af 8 danskere. Hertil viser 26 % af kvinder mellem 16-24 år tegn på ensomhed (DNSP 2021).

Nye tal viser, at der sket en vækst blandt de 15-19-årige – især piger – der oplyser, at de mistrives: Flere føler sig ensomme, har lav livstilfreds­hed, et dårligt selvvurderet helbred, eller oplyser, at de har haft en psykisk lidelse. Blandt de 15-årige rapporterer flere om symptomer på adfærds- og trivselsproblemer (VIVE). Dertil vurderer 1 ud af 4 børn i 5.-8. klasse, at de oplever en grad af ensomhed (Børnerådet). Der er i den forbindelse social ulighed i skoletrivsel hos børn med overvægtig sammenlignet med deres jævnaldrende (SDU 2022).

Der er således akut brug for at sætte fokus på indsatser, som adresserer og forebygger den stigende mistrivselsproblematik blandt børn og unge i Danmark.

Og her kan maden spille en vigtig rolle.

Maden og måltidet er et middel til at dyrke et fællesskab, hvor den enkelte vokser og oplever at bidrage og have en plads, bl.a. når rammerne er klare og alle har en tydelig rolle. Maden og måltider er et positivt afsæt for at arbejde med livsmestring, hvor den enkelte kan få troen på sig selv og egne evner, fordi der er kort vej til en konkret succes. Maden og måltidet er én brik i at forebygge sundhedsmæssige problemer i barndommen og senere i livet.

Madtankens medlemmer

Medlemmer 2023/24

Anders René Jensen, Indkøbsdirektør, Rema 1000

Anne Birgitte Agger, Direktør, Hotel- og Restaurantskolen

Anthony Aconis, Designdirektør, Fireball

Arne Astrup, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden

Charlotte Thyberg, Stifter, Det kærlige måltid

Henrik Vinther, Group Vice President, Communication, CSR & Public Affairs, Salling Group

Kamilla Seidler, Direktør, Restaurant Lola

Karen Wistoft, Professor i madkundskab ved DPU, Aarhus Universitet

Kia Ditlevsen, Sociolog, ph.d. og forsker ved Københavns Universitet ved institut for fødevarer og ressourceøkonomi

Louise Køster, Forperson, Økologisk Landsforening

Marie Holt Hermansen, Tidl. formand, Danske Skolelever

Mathias Holt, Ejer, The Set og stifter, Social Cantina

Mercan-Ellen Nielsen, Afdelingschef, Kost og Ernæringsforbundet

Mikkel Nørtoft, Direktør, DGI

Mirka Mozer, Generalsekretær, Dansk Folkehjælp

Peter Rønn-Petersen, Direktør, Meyers Madhus

Rasmus Munk, køkkenchef og medejer, Alchemist

Stina Vrang Elias, Direktør, DEA

Søren Ravn Jensen, Direktør, Julemærkefonden

Thomas Roland, CSR-chef, COOP Danmark

Ziga Friberg, Chef for familieaktiviteter, Røde Kors Danmark