Bestyrelse

Madkulturens bestyrelse er nedsat af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Karen Sofie Hansen-Hoeck

Formand for bestyrelsen

Producters og Fooducer , direktør og ejer

Charlotte Bach Thomassen

Næstformand for bestyrelsen

DGI, landsformand

Ghita Parry

Kost & Ernæringsforbundet, formand

Trine Hahnemann

Hahnemanns køkken, ejer, kogebogsforfatter mv.

Susanne Hovmand-Simonsen

Landbruget Knuthenlund, ejer

Anthony Aconis

Fireball, direktør

Signe Wenneberg

Journalist, forfatter, ginproducent og foredragsholder

Paolo Drostby

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, kontorchef

Lisbeth Dalgaard

Dalgaard Supermarked Hørsholm, ejer, og Dansk Arbejdsgiverforening, formand

Leif Wilson Laustsen

Danske Slagtermestre og FødevareDanmark, formand

Charlotte Rønhof

Akademiet for Tekniske Videnskaber, formand

Marie Kirkebæk

Erhvervsministeriet, kontorchef

Henrik Lilballe Hansen

Arla Danmark, landedirektør