Bestyrelse

Madkulturens bestyrelse er nedsat af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Karen Sofie Hansen-Hoeck

Formand

Producters og Fooducer , direktør og ejer

Ghita Parry

Kost & Ernæringsforbundet, formand

Carsten Kjær Joensen,

Erhvervsministeriet, kontorchef

Trine Hahnemann

Hahnemanns køkken, ejer, kogebogsforfatter mv.

Susanne Hovmand-Simonsen

Landbruget Knuthenlund, ejer

Anthony Aconis

Fireball, direktør

Signe Wenneberg

Journalist, forfatter, ginproducent og foredragsholder

Paolo Drostby

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, kontorchef

Lisbeth Dalgaard

Dalgaard Supermarked Hørsholm, ejer, og Dansk Arbejdsgiverforening, formand

Leif Wilson Laustsen

Danske Slagtermestre og FødevareDanmark, formand

Charlotte Bach Thomassen

DGI, landsformand

Charlotte Rønhof

Rådet for Børns Læring, formand

Helle Müller Petersen

Arla Danmark, landedirektør