Ledige stillinger

Fuldmægtig til Madkulturen

Vi søger en dygtig og engageret kollega, der har kendskab til politikudvikling, en skarp pen og erfaring med procesledelse.

Madkulturen er en selvejende institution under Fødevareministeriet. Ved at udvikle og gennemføre strategiske og nystabende madindsatser på nationalt plan, bidrager vi til at skabe blivende forandringer og finde bæredygtige løsninger på en række vigtige og sammenhængende samfundsudfordringer, fx klima og sundhed. Formålet med Madkulturens arbejde er, at mad og måltider bliver en værdifuld del af danskernes hverdag, og at madkulturen i Danmark styrkes.

Stillingen 
Som fuldmægtig vil du være forankret i projekt- og udviklingsteamet, men det daglige arbejde udføres på tværs af Madkulturens fagteams. Du har en vigtig rolle med at koordinere Madkulturens samarbejde med Fødevareministeriet samt være medudvikler på nye indsatser med politisk interesse.

Som fuldmægtig i Madkulturen er dine primære ansvarsområder:

• Tovholder på Madkulturens samarbejde med Fødevareministeriet.
• Koordinering af Madkulturens politisk orienterede arbejde.
• Bestyrelses- og ledelsesbetjening.
• Projektudvikling og -ledelse.

Kvalifikationer
Du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse. Relevant erfaring fra centraladministrationen er en betydelig fordel. Derudover forventer vi, at du:

• Er en dygtig og præcis formidler – både skriftligt og mundtligt.
• Kan agere bindeled mellem Madkulturen og Fødevareministeriet.
• Har erfaring med projektledelse.
• Kan bidrage til at strukturere og drive processer.
• Arbejder selvstændigt og formår at følge opgaver til dørs.
• Har fokus på præcision og kvalitet i opgaveløsningen.
• Har gode samarbejdsevner.

Vi tilbyder dig 
• Et meningsfuldt job, hvor du arbejder for bedre mad til alle.
• Spændende faglige udfordringer med mulighed for at præge oversættelsen fra politiske dagsordner til konkrete initiativer målrettet danskerne.
• Engagerede og fagligt stærke kollegaer.
• Spændende projekter med kontaktflade til en bred vifte af interessenter.
• Løn og overenskomst i henhold til staten.

Praktisk om at arbejde i Madkulturen
Madkulturen har til huse i Roskilde, men arbejder med indsatser i hele Danmark. Vi har en stærk samarbejdskultur både internt og eksternt. Dette vedligeholder vi bl.a. ved at være samlet på kontoret mandag til torsdag, men have fast hjemmearbejdsdag om fredagen med plads til fordybelse og opsamling.

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning online i Miljø- og Fødevareministeriets rekrutteringssystem, fvm.dk/job/ senest den 15. september 2021 kl.23.59.

Evt. spørgsmål til stillingen kan sendes til karen@madkulturen.dk

Stillingen er en fastansættelse.

Løn og ansættelses-vilkår i henhold til overenskomst i staten.

Ansættelsessted:
Madkulturen, Maglegårdsvej 12,
4000 Roskilde.

Uopfordrede ansøgninger eller forespørgsler

Vi modtager altid gerne uopfordrede ansøgninger + CV.

Hvis du er specialestuderende og ønsker cases eller ønsker at komme i virksomhedspraktik i Madkulturen, er du også meget velkommen til at skrive til os.

Send din ansøgning eller forespørgsel til Kirsten Skou på mail: kirsten@madkulturen.dk