Organisering


Madkulturen ledes dagligt af direktør Judith Kyst. Hun refererer til bestyrelsen, der er nedsat af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Madkulturens medarbejdere har mange forskellige baggrunde og ansættelsesforhold.

Madkulturen har en fast stab på fuldtid samt en række projektansatte, tidsbegrænsede ansatte, deltidsansatte samt udlånte medarbejdere fra regioner, styrelser, uddannelsesinstitutioner mm.

Derudover har Madkulturen en håndfuld dygtige praktikanter og studentermedhjælpere.

Se listen over Madkulturens medarbejdere her.