Klimavenlige madvaner

Størstedelen af danskerne  mener, at det er vigtigt, at vores mad- og drikkevaner  bliver mere bæredygtige for at modvirke klimaforandingerne, og  rigtig mange vil gerne spise mere klimavenligt.

Danskerne vil gerne spise klimavenligt, men synes det er svært at komme i gang

Især unge, kvinder og storbyboere har fokus på klimavenlig mad. Hjemmelavet mad vurderes oftere som klimavenlig end convenience og take-away. Det viser tal på tværs af Madkulturens undersøgelser, som nu er samlet i én analyse om danskernes madvaner i et klimaperspektiv. 

62%

af danskerne vil gerne spise mere klimavenligt

Flere danskere synes, det er svært at lave klimavenlig mad

Siden 2019 er der sket en væsentlig stigning i andelen af danskere, der synes, det er svært at lave klimavenlig mad. 

I 2019 syntes hver fjerde dansker (25 %), at det var svært at lave klimavenlig mad, hvilket er steget til hver tredje (34 %) i 2021. Samtidig er der sket en tilsvarende stigning i andelen af danskere, der synes, at klimavenlig mad passer til deres madvaner. 

Enige eller meget enige i udsagnet: “Jeg synes, det er svært at lave mad, der er klimavenlig”

2019
0%
2021
0%

Enige eller meget enige i udsagnet: “Klimavenlig mad passer godt til mine/min families madvaner”

2019
0%
2021
0%

Disse modsatrettede tendenser indikerer både en større bevidsthed omkring, hvad det vil sige at lave og spise klimavenlig mad og peger samtidig på en polarisering ift. den klimavenlige mad.

Mens gruppen af danskere, hvis madvaner matcher den klimavenlige mad, bliver større, så bliver gruppen af danskere, der har svært ved at lave klimavenlig mad også større. Dykker man ned i tallene, kan man se, at der er tale om forskellige demografiske grupper i Danmark. Her er det særligt interessant at se på den yngste aldersgruppe. Selvom det er den gruppe, hvor flest ønsker at spise klimavenligt, er det også den gruppe, hvor flest synes, det er svært at lave klimavenlig mad.

Hjemmelavet mad vurderes som mere klimavenlig

Jo mere hjemmelavet måltidet er, i jo højere grad er der tænkt over klimavenlighed, bæredygtighed og brug af sæsonens råvarer i forbindelse med aftensmåltidet. 

Mere end halvdelen af de helt eller overvejende hjemmelavede måltider (54 %) vurderes at være klimavenlige mod en tredjedel (34 %) af de overvejende færdiglavede måltider eller måltider bestående af færdigretter, og en fjerdedel (27 %) af måltiderne bestående af take-away, mad udefra eller mad spist ude.

Andelen af danskerne som vurderer, at aftensmåltidet i går var klimavenligt fordelt på måltidstyper

Helt eller overvejende hjemmelavet
0%
Overvejende færdiglavet eller færdigret
0%
Take-away, mad udefra og mad spist ude
0%

Hent Madkulturens analyse af danskernes holdning til klimavenlig mad og danskernes madvaner i et klimaperspektiv nedenfor.

54%

af de hjemmelavede måltider vurderes til at være klimavenlige