Madkultur16

Madkulturens årlige befolkningsundersøgelse af danskernes mad- og måltidsvaner.

Hvor kommer danskernes mad fra?

Det er temaet for Madkultur16 – Madkulturens årlige undersøgelse af den madkulturelle udvikling i Danmark, som kigger nærmere på danskernes vaner og holdninger i forbindelse med råvarer.

Madkultur16 (tidl. Madindeks) zoomer ind på, hvad der bliver lavet mad af i dagens Danmark med dette års tema: råvarer.

Det gør vi, fordi vi opfatter det som en krumtap i madkulturen, hvordan vi tænker, taler og handler omkring de råvarer, vi laver mad af.

Samtidig er det ikke entydigt, hvad vi forstår ved råvarer, ikke mindst i kraft af de stadigt stigende udbud af convenience-produkter, som på mange forskellige måder hjælper til i den daglige madlavning.

Udover opmærksomheden på grænsefladerne mellem råvarer og convenience belyser Madkultur16 temaet yderligere ved at undersøge, hvilke roller andre emner, vi forbinder med råvarer, spiller anno 2016. Det er f.eks. sæson, lokale fødevarer, forbrugernes egen dyrkning, jagt og sankning.

Madkultur16 giver således svar på, hvor mange der går op i råvarer, og om danskerne er tilfredse med kvaliteten af de råvarer, de bruger i maden.

20 %

af de aftensmåltider, der er tilberedt i danskernes hjem, indeholder lokale fødevarer.

Kilde: Madkultur16